Про нас

ТРОХИ ПРО НАС:

ТОВ «Леомі-Оригінал» – сучасна компанія, яка динамічно розвивається виробнича компанія, яка успішно здійснює свою діяльність на ринку гнучких полімерних пакувальних матеріалів з 2000 року.

Наша фірма має великий парк сучасного спеціалізованого і універсального обладнання для виробництва пакетів. Наявність ділянки флексографічного друку та ділянки різання плівок дозволяє виготовляти широкий спектр пакетів для упаковки товарів самого різного призначення, а також значно знизити вартість продукції, що випускається. 

На сьогоднішній день неможливо знайти сферу виробництва товарів народного споживання, при упаковці яких не використовуються пакети.

Про виготовлення поліетиленових пакетів ми знаємо все: власні розробки в цій галузі дозволяють гарантувати високу якість продукту. Крім індивідуальних замовлень на поліетиленову упаковку, ми також пропонуємо серійну продукцію, яка представлена ​​широкою номенклатурою товарів, що нараховує більше 100 позицій.

Серійну продукцію:

– Пакет сумки з поліетилену типу «Банан»

– Пакет типа «Майка»

– Пакет з ручкою типу «Петля»

– Пакет з пластиковою ручкою типу «Сумка»

– Пакет «Вкладиш»

– Пакети «госппризначення»

– Плівки госппризначення

– Плівки промназначения

ПАКЕТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ:

У нашій компанії ви можете замовити не тільки вироби з шаблонним дизайном, але і пакети з унікальним оформленням.

Пакети з логотипом і рекламою підвищать впізнаваність вашої компанії – вона буде завжди на виду! Ви можете розрекламувати новий товар або послугу, впливаючи на підсвідомість людини, і перетворюючи його з потенційного клієнта в реального покупця. Рекламні пакети – один з ефективних рішень для просування вашого бізнесу! 

Довгі роки роботи і досліджень на ринку не пройшли даром: ми набули безцінного досвіду і, спираючись на сучасні технології та висококваліфікований колектив фахівців, виробили високу якість виробленої продукції. Тому поліетиленові пакети настільки надійні, довговічні і відповідають заявленим вимогам. Друк упаковки з логотипом здійснюється на новітньому обладнанні, що гарантує високу чіткість зображення, яскравість і насиченість малюнків.

Ми дійсно вважаємо, що краса врятує світ! А ви? 

Наше завдання набагато складніше і відповідальніше. Виготовити пакет за Вашими індивідуальними параметрами, нанести на пакет зображення, в точності відповідає Вашим вимогам, доставити продукцію так, щоб Вам це було зручно, і зробити все це в стислі терміни – тут є де оступитися. Сьогодні першокласна кваліфікація нашого персоналу і накопичений за багато років досвід вселяють впевненість в тому, що Ви залишитеся задоволені. Переконайтеся в цьому самі!

Гнучка УПАКОВКА:

Гнучка упаковка може застосовуватися для упаковки різних продуктів – це і продукти харчування (бакалія, чай, кава, сухі суміші, кондитерські вироби та багато інших), і промислова та побутова хімія (миючі засоби, господарські товари), і фармацевтичні товари, і добрива і багато-багато іншого.

Матеріал, з якого виготовляються пакети, вибирається в залежності від призначення упаковки. І тут важливий індивідуальний підхід до кожного замовника і його товару. Наша компанія виробляє пакети з широкого спектру полімерних плівок, таких як ВОРР, СРР, поліетиленів високого і низького тиску, різних ламинатов – дво- і тришарових з різним поєднанням шарів, які підходять саме для упаковки конкретного товару, що враховує його особливості і особливості зберігання. 

Нанесення флексографічного друку на пакет дозволяє зробити упаковку індивідуальної, а упакований в неї товар упізнаваним на полицях магазинів. Правильно розроблений макет приваблює покупців стильним дизайном і виділяє Вашу продукцію серед інших товарів.

Яскраві, красиві пакети допоможуть виділити товар, просунути бренд компанії на ринку! 

ПЕРЕВАГИ ЗВЕРНЕННЯ ДО НАС:

Ми вивели виготовлення пакетів і гнучкої упаковки на якісно новий рівень, і пропонуємо вам довгострокове співробітництво на взаємовигідних умовах. Постійно вдосконалюючись та покращуючи якість пропонованих товарів і сервісу, знижуючи витрати і собівартість продукції, ми стійко лідируємо на вітчизняному ринку за ціною і якістю. 

І, на закінчення, про трьох китах, на яких ось уже багато років ми будуємо свій бізнес -Ціна, Якість, Сервіс. І, повірте, ми в цьому досягли успіху – не дарма провідні торгові і виробничі підприємства вважають за краще співпрацювати з командою фірми «Леомі-Оригінал»!

Звертайтеся до нас, і Ви самі оціните всі переваги роботи з справжніми професіоналами! 


Пропонуємо і Вам приєднатися до числа наших партнерів!

НЕМНОГО О НАС:

ООО «Леоми-Оригинал» — современная, динамично развивающаяся производственная компания, которая успешно осуществляет свою деятельность на рынке гибких полимерных упаковочных материалов с 2000 года.

Наша фирма имеет большой парк современного специализированного и универсального оборудования для производства пакетов. Наличие участка флексографской печати и участка резки пленок позволяет изготавливать широкий спектр пакетов для упаковки товаров самого различного назначения, а также значительно снизить стоимость выпускаемой продукции. 

На сегодняшний день невозможно найти сферу производства товаров народного потребления, при упаковке которых не используются пакеты.

Об изготовлении полиэтиленовых пакетов мы знаем все: собственные разработки в данной области позволяют гарантировать высокое качество продукта. Кроме индивидуальных заказов на полиэтиленовую упаковку, мы также предлагаем серийную продукцию, которая представлена широкой номенклатурой товаров, насчитывающей более 100 позиций.

СЕРИЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ:

– Пакет с прорубной ручкой типа «Банан»

– Пакет типа «Майка»

– Пакет с ручкой типа «Петля»

– Пакет с пластиковой ручкой типа «Сумка»

– Пакет «Вкладыш»

– Пакеты «Хозназначения»

– Пленки хозназначения

– Пленки промназначения

ПАКЕТЫ НА ЗАКАЗ:

В нашей компании вы можете заказать не только изделия с шаблонным дизайном, но и пакеты с уникальным оформлением.

Пакеты с логотипом и рекламой повысят узнаваемость вашей компании – она будет всегда на виду! Вы можете разрекламировать новый товар или услугу, воздействуя на подсознание человека, и превращая его из потенциального клиента в реального покупателя. Рекламные пакеты – одно из эффективных решений для продвижения вашего бизнеса! 

Долгие годы работы и исследований на рынке не прошли даром: мы приобрели бесценный опыт и, опираясь на современные технологии и высококвалифицированный коллектив специалистов, выработали высокое качество производимой продукции. Поэтому полиэтиленовые пакеты столь надежны, долговечны и отвечают заявленным требованиям. Печать упаковки с логотипом осуществляется на новейшем оборудовании, гарантирующем высокую четкость изображения, яркость и насыщенность рисунков.

Мы действительно считаем, что красота спасет мир! А Вы? 

Наша задача гораздо сложнее и ответственнее. Изготовить пакет по Вашим индивидуальным параметрам, нанести на пакет изображение, в точности соответствующее Вашим требованиям, доставить продукцию так, чтобы Вам это было удобно, и сделать все это в сжатые сроки — здесь есть где оступиться. Сегодня первоклассная квалификация нашего персонала и накопленный за многие годы опыт внушают уверенность в том, что Вы останетесь довольны. Убедитесь в этом сами!

ГИБКАЯ УПАКОВКА:

Гибкая упаковка может применяться для упаковки различных продуктов – это и продукты питания (бакалея, чай, кофе, сухие смеси, кондитерские изделия и многие другие), и промышленная и бытовая химия (моющие средства, хозяйственные товары), и фармацевтические товары, и удобрения и многое-многое другое.

Материал, из которого изготавливаются пакеты, выбирается в зависимости от назначения упаковки. И здесь важен индивидуальный подход к каждому заказчику и его товару. Наша компания производит пакеты из широкого спектра полимерных пленок, таких как ВОРР, СРР, полиэтиленов высокого и низкого давления, различных ламинатов – двух- и трехслойных с различным сочетанием слоев, подходящих именно для упаковки конкретного товара, учитывающей его особенности и особенности хранения. 

Нанесение флексографической печати на пакет позволяет сделать упаковку индивидуальной, а упакованный в нее товар узнаваемым на полках магазинов. Правильно разработанный макет привлекает покупателей стильным дизайном и выделяет Вашу продукцию среди других товаров.

Яркие, красивые пакеты помогут выделить товар, продвинуть брэнд компании на рынке! 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЩЕНИЯ К НАМ:

Мы вывели изготовление пакетов и гибкой упаковки на качественно новый уровень, и предлагаем вам долгосрочное сотрудничество на взаимовыгодных условиях. Постоянно совершенствуясь и улучшая качество предлагаемых товаров и сервиса, снижая издержки и себестоимость продукции, мы устойчиво лидируем на отечественном рынке по цене и качеству. 

И, в заключение, о трех китах, на которых вот уже многие годы мы строим свой бизнес —Цена, Качество, Сервис. И, поверьте, мы в этом преуспели — не зря ведущие торговые и производственные предприятия предпочитают сотрудничать с командой фирмы «Леоми-Оригинал»!

Обращайтесь к нам, и Вы сами оцените все преимущества работы с настоящими профессионалами! 


Предлагаем и Вам присоединиться к числу наших партнеров!